;                         Witamy na stronie Optex!

 

 

OPTEX S. A.

Kolberga St. 2,

26 - 300 Opoczno

Polska

 

         Projekt realizowany w roku 2023

 

 

         Zwiększenie efektywności energetycznej w OPTEX S. A. poprzez rozbudowę instalacji fotowoltaicznej.

                   Wartość zadania: 2 554 958,00 zł netto, 3 142 598,34 zł brutto

                   Wartość dofinansowania: 2 448 256,00 zł w formie pożyczki, w tym umorzenie 68 978,95 zł

 

 

         Projekt realizowany w roku 2021

 

 

                  Projekt zrealizowany, współfinansowany przez:

                  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

                  Zwiększenie efektywności energetycznej - dofinansowanie z WFOŚiGW

                  Nazwa zadania:

                  "Zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie OPTEX S.A poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej"

              

                  Wartość ogólna zadania: 298 980 PLN

                  Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi

                  298 980 PLN w formie pożyczki na dofinansowanie zadania.

                  Opis zakresu projektu:

 

                  Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 2 x 50kWp, w wyniku czego planowane jest uzyskanie efektu

                  ekologicznego w ramach realizowanego zadania, tj. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery


             www.wfosigw.lodz.pl

 


Zadanie dofinasowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Łodzi