;                         Witamy na stronie Optex!

            

              Projekt zrealizowany, współfinansowany przez:
              Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


                 Zwiększenie efektywności energetycznej - dofinansowanie z WFOŚiGW

                Nazwa zadania:

                  "Zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie OPTEX S.A poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej"

               
                Wartość ogólna zadania:

                   298 980 PLN


                Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi

                  298 980 PLN w formie pożyczki na dofinansowanie zadania.

                Opis zakresu projektu:


                 Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 2 x 50kWp, w wyniku czego planowane jest uzyskanie efektu
                 ekologicznego w ramach realizowanego zadania, tj. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery
 
    www.wfosigw.lodz.pl